Praca w Parlamencie Europejskim – skuteczność przede wszystkim

Działania na rzecz poprawy sytuacji na Białorusi

Jako członek delegacji ds. Białorusi oraz Zgromadzenia Euroenest – gdzie jestem przewodniczącym grupy roboczej ds. Białorusi, odpowiedzialniej za kontakty z opozycją – pracowałem nad licznymi dokumentami oraz zabierałem głos na temat sytuacji na Białorusi, także podczas debat na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. Nie zapominamy również o terrorze z jakim reżim Łukaszenki traktuje własnych obywateli, szczególnie po ostatnich wyborach politycznych na Białorusi. W ciągu ostatnich lat udało nam się przyznać pakiet pomocowy dla Białorusi, wprowadzić sankcje dla reżimu Łukaszenki oraz zorganizować kilkanaście spotkań z przedstawicielami białoruskiej opozycji.

Galeria