Dobro zawsze wraca

Odwiedziny w Domu Dziecka w Białowieży. Tomasz Frankowski tradycyjnie pojawił się z upominkami dla dzieci i młodzieży