Praca w Parlamencie Europejskim – skuteczność przede wszystkim

Raport na temat europejskiej polityki sportowej przyjęty w Parlamencie Europejskim

Prawie 600 posłów na 705 uprawnionych głosowało za moim raportem, w którym m.in. proponuję stworzenie mechanizmu solidarnościowego przez federacje sportowe, aby móc skierować większe fundusze na sport amatorski i sport uprawiany na poziomie podstawowym. Raport kładzie też duży nacisk na zrównanie wysokości premii dla sportowców obydwu płci a także zachęcania obywateli UE do większej aktywności fizycznej.

Sport ma ogromną moc jednoczenia ludzi, bez względu na płeć czy status społeczno-ekonomiczny. Sprawia, że jesteśmy szczęśliwi, zdrowi i możemy się uczyć przez całe życie. Jest też ważną gałęzią gospodarki, wytwarzającą prawie 3% PKB UE, dając pracę ponad 6 milionom obywateli UE a zatem wymaga większej widoczności i działań na szczeblu UE. To pierwszy i zapewne jedyny raport na temat sportu przez najbliższe lata w Parlamencie Europejskim

Galeria