Praca w Parlamencie Europejskim – skuteczność przede wszystkim

Umowa o ułatwieniach wizowych z Białorusią

Wywalczyliśmy w Parlamencie Europejskim umowę o ułatwieniach wizowych z Białorusią. Ta umowa pomogła obywatelom Białorusi uzyskać wizy krótkoterminowe na wjazd do Unii Europejskiej i spowodowała obniżenie cen wiz do 35 euro oraz skrócenie procedury administracyjnej. Kilka kategorii podróżnych, w tym dziennikarze, studenci i członkowie oficjalnych delegacji, mogą otrzymywać wizy wielokrotnego wjazdu o coraz dłuższym okresie ważności, przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości wymagających dokumentów.

Jest to bardzo dobra wiadomość dla Podlasia, regionu, który reprezentuję w Parlamencie Europejskim. Szczególnie przedsiębiorcy z przygranicznych rejonów notowali straty i odczuwali skutki wcześniejszych niekorzystnych warunków wizowych