Praca w Parlamencie Europejskim – skuteczność przede wszystkim

Współtworzyłem opinię dotyczącą rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

Opinia ma na celu ocenę wymogów dotyczących rozwoju infrastruktury niezbędnej do ładowania pojazdów elektrycznych na parkingach, w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Biorąc pod uwagę tempo rozwoju sektora pojazdów elektrycznych, koniecznym jest, aby Unia Europejska wypracowała jasne oraz oparte na trendach i zapotrzebowaniu wytyczne dotyczące infrastruktury ładującej.

Galeria