Dobro zawsze wraca

Europoseł odwiedził dzieci ze świetlic środowiskowych „Koniczynka” i „Stokrotka”, którymi opiekuje się Fundacja “Sokólski Fundusz Lokalny”. Dzięki funduszom europejskim obie świetlice mogły przejść remont i stać się jeszcze bardziej przyjazne dla tych wspaniałych i kreatywnych dzieci.