Dobro zawsze wraca

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach tworzy dom dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej. Zapewnia im bezpieczeństwo, całodobową opiekę, wychowanie i edukację. Europoseł zawsze z radością wspiera tak ważne miejsca