Platforma Pomocy – zawsze tam, gdzie potrzebna jest pomoc

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Zambrowie również mogła liczyć na wsparcie Tomasza Frankowskiego w najtrudniejszym czasie.