Spotkania z liderami Miast, Gmin i Powiatów

Spotkanie i rozmowa o planach na rozwój miasta z burmistrzem Bartoszyc Piotrem Petrykowskim