Akcja „Zupa”

Tomasz Frankowski sam wspiera i zachęca innych do wspierania seniorów w potrzebie.