Spotkania z liderami Miast, Gmin i Powiatów

Tomasz Frankowski w odwiedzinach Nowego Miasta Lubawskiego, spotkanie z Burmistrzem Józefem Blankiem