Spotkania z liderami Miast, Gmin i Powiatów

Tomasz frankowski z włodarzem miasta Elbląg – Witoldem Wróblewskim