Platforma Pomocy – zawsze tam, gdzie potrzebna jest pomoc

Tomasz Frankowski ze wsparciem w Stowarzyszeniu „Ku Dobrej Nadziei” z Białegostoku. Stowarzyszenie zajmuje się pracą wśród najbardziej potrzebujących: dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, rodzin najuboższych, ludzi bezdomnych oraz uzależnionych