Platforma Pomocy – zawsze tam, gdzie potrzebna jest pomoc

Wsparcie dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Ostródzie. Tomasz Frankowski również tu środki ochrony przekazał osobiście.