Spotkania z liderami Miast, Gmin i Powiatów

Z Burmistrzem Tomaszem Sielickim w mieście Braniewo – rozmowy o potrzebach miasta, o możliwościach jakie dają fundusze unijne, a także o planach na najbliższą przyszłość