Praca w Parlamencie Europejskim – skuteczność przede wszystkim

Współtworzyłem opinię, porządkującą działanie największych platform internetowych, takich jak Google, Apple, Facebook i Amazon

Dokument nazywany DMA – kodeks rynków cyfrowych – nakłada na największe platformy, takie jak Google, Apple, Facebook i Amazon (GAFA) szereg nowych obowiązków i zakazuje wielu nieuczciwych praktyk, które platformy obecnie stosują wobec swoich użytkowników. Celem DMA jest ograniczenie tego rodzaju nadużyć. Chodzi m.in. o profilowanie i wymuszanie korzystania z określonych rozwiązań, dostarczanych przez dominujące platformy. Regulacje wprowadzają też nowy instytucjonalny system nadzoru nad platformami i wysokie kary za ich nieprzestrzeganie.