Polska

Pamiętajmy o naszej historii

Warto też wspierać pamiętać o naszej historii  – tej smutnej i heroicznej, ale też i tej z której możemy się cieszyć i być dumni.

  • Aleja Olimpijczyków i Mistrzów Sportu w Szelmencie wzbogaciła się o kolejne tablice, poświęcone wybitnym sportowcom. Północno-wschodnia Polska pamięta o wszystkich zasłużonych

  • Bieg Pamięci Sybiru to Bieg upamiętniający wszystkich tych, którzy zostali wywiezieni na Sybir. Tomasz Frankowski jako uczestnik tego Biegu