Program konferencji Białystok

08:30 - 09:45

Rejestracja uczestników konferencji

10:00 - 10:30

Rozpoczęcie konferencji – przywitanie gości oraz zabranie głosu przez organizatora i partnerów wydarzenia

Tomasz Frankowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego
Sławomir Kopczewski, Prezes Podlaskiego Związku Piłki Nożnej

10:30 - 11:30

Rozwój sportu w UE 


Podczas wystąpienia przedstawiony zostanie zarys Unijnej polityki w obszarze sportu. Przedstawione zostaną priorytety oraz główne inicjatywy. Szczególna uwaga zostanie poświęcona programowi Erasmus+ Sport, który od kilku lat wspiera międzynarodowe projekty w obszarze sportu. Uczestnicy dowiedzą się jakie cele programu, jakich projektów poszukuje Komisja Europejska i jak przygotować się do złożenia aplikacji.


Panel prowadzi przedstawiciel Komisji Europejskiej - Agata Dziarnowska
Agata Dziarnowska to Urzędnik Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury w Komisji Europejskiej. Od 8 lat pracuje w Komisji Europejskiej, gdzie zajmuje się rozwojem polityk w obszarze sportu i kultury. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Następnie kontynuowała edukację w zakresie Integracji Europejskiej w Kolegium Europejskim. W latach 2009 -2014 pracowała w Ministerstwie Sportu i Turystyki jako ekspert od spraw europejskich. W 2011 roku odpowiedzialna była za przygotowanie Polskiej Prezydencji w UE w obszarze sport. Obecnie, w Komisji Europejskiej, doradza Zastępcy Dyrektora Generalnego odpowiedzialnego za kulturę i sport. Agata przez wiele lat trenowała piłkę ręczną.

11:30 - 12:30

Rola sporu i finansowanie projektów sportowych z Programu Erasmus + Sport


Jak z sukcesem wnioskować o granty Erasmus+ sport? Współpraca międzynarodowa w programie Erasmus+. Jak wpisać się w priorytety i cele programu Erasmus+ sport i jak zrobili to inni - inspiracje dla nowych projektów Erasmus+ sport.

Ważne dokumenty, źródła informacji/wiedzy oraz finansowanie – rodzaje projektów i grantów. Praktyczne porady i wskazówki dla beneficjentów.


Panel prowadzi przedstawiciel Narodowej Agencji Programu Erasmus+ I Europejskiego Korpusu Solidarności z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Tadeusz Wojciechowski.
Tadeusz Wojciechowski - absolwent wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW oraz podyplomowych studiów Ewaluacji Projektów Finansowanych przez Unię Europejską. Od wielu lat związany z edukacją, trener i autor materiałów szkoleniowych. Ekspert m.in. w programach: PHARE, Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.


Od 1996 w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji programów Unii Europejskiej: obecnie programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Członek Zarządu FRSE, zastępca dyrektora programu Socrates odpowiedzialny za program Comenius w latach 2000 – 20006.


W latach 1998 - 2006 koordynator programu Comenius i zastępca dyrektora Narodowej Agencji Socrates odpowiedzialny za nowe akcje COMENIUS w programie Socrates i Lifelong Learning.


Obecnie koordynator Zespołu ds. Sportu. Od 2014 roku współpracuje z Ministerstwem Sportu i Turystyki w zakresie promocji Erasmus+ sport, organizując coroczne konferencje Erasmus+ sport, Europejski Tydzień Sportu oraz wspólne konsultacje dla przyszłych beneficjentów programu Erasmus+ sport.

W latach 2017 - 2020 członek Rady ds. kompetencji sektora sportowego w projekcie ESSA-Sport realizowanym przez Instytut Sportu. Celem było utworzenie Europejskiego Sojuszu Umiejętności Sektorowych obejmującego pełny zakres sektora sportu i aktywności fizycznej w całej Unii Europejskiej. Projekt był bezpośrednią odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby i wyzwania sektora sportu i aktywności fizycznej.

12:30 - 13:00

Unijne projekty pilotażowe 


Podczas panelu zostaną przedstawione możliwości finansowania projektów sportowych w ramach projektów pilotażowych i działań przygotowawczych. Są to inicjatywy podejmowane corocznie przez Parlament Europejski, mające na celu sprawdzenie wykonalności nowych przedsięwzięć i przygotowanie przyszłych działań UE. Czas trwania projektu pilotażowego jest ograniczony do dwóch kolejnych lat, a działania przygotowawcze mogą być finansowane przez trzy kolejne lata.


Panel poprowadzi asystentka Posła do Parlamenu Europejskiego Tomasza Frankowskiego – Katarzyna Biniaszczyk.


 


Katarzyna Biniaszczyk pracuje od 14 lat w Parlamencie Europejskim jako asystent i doradca parlamentarny, obecnie w biurze europosła Tomasza Frankowskiego w Brukseli. Śledzi głównie prace Komisji Edukacji i Kultury, która również zajmuje się sportem. Od 2015 roku pełni również rolę koordynatora Grupy Sportu w Parlamencie Europejskim. Ukończyła stosunki międzynarodowe i nauki polityczne na Uniwersytecie w Łodzi, europeistykę na Sorbonie w Paryżu, a w ubiegłym roku uzyskała dyplom w zarządzaniu sportem (MESGO-European Master in Global Sport Governance). Jej praca dyplomowa dotyczyła prawnej ochrony transmisji wydarzeń sportowych w Unii Europejskiej.

Obecnie prowadzi również wykłady na uniwersytecie w Lille z europejskiego modelu sportu w ramach programu Erasmus Mundus GOALS (Governance and Administration of Leisure and Sports), w którym uczestniczą uniwersytety z Polski, Liwy, Francji, Portugalii oraz Luksemburga.


13:00 - 13:30

Dodatkowe pytania po pierwszym bloku tematycznym

13:30 - 14:15

Przerwa kawowa

14:15 - 15:00

Aplikowanie o fundusze na sport – to nie takie trudne! 


Prowadzący:

Tomasz Frankowski – Poseł do Parlamentu Europejskiego

Towarzystwo Sportowe „Iron Man”

Prezentacja projektów sportowych skierowanych do świata sportu. Przykłady programów, z których korzystają kluby i organizacje sportowe. Przedstawienie rozwiązań dotyczących najważniejszych problemów i barier, które przeszkadzają w korzystaniu z funduszy unijnych.


Panel poprowadzi przedstawiciel Towarzystwa Sportowego „Iron Man” -

Rafał Nocoń.


Przedstawiciel Towarzystwa Sportowego Iron Man oraz członek zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej.

Podlaski Związek Piłki Nożnej

Podczas panelu zaprezentowany zostanie przykład, jak w praktyce wyglądało pozyskanie środków. Realizacja projektów finansowanych z programu Erasmus+ na przykładzie Values of Sport Volunteering.

Na zaproszenie PZPN panel poprowadzi Agnieszka Grajewska.


Agnieszka Grajewska – kierowniczka Uniwersyteckiego Centrum Rekrutacji na Uniwersytecie w Białymstoku (UwB) oraz członkini Zarządu Augustowskiego Klubu Sportowego Sparta. Ukończyła kierunek prawo na UwB, studia podyplomowe menedżer sportu realizowane przez Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz studia podyplomowe menedżerskie realizowane przez Szkołę Główną Handlową. Z jej inicjatywy na Wydziale Prawa UwB zostało utworzone Koło Naukowe Prawa Sportowego, które działa do dziś. Doświadczenie w realizacji projektów zdobywała w Fundacji Prawo i Partnerstwo, gdzie współkoordynowała projekty finansowane ze środków unijnych i międzynarodowych. Organizatorka i koordynatorka wielu wydarzeń sportowych w tym ponad 15 edycji Motorowodnych Mistrzostw Świata Necko Endurance, zawodów na nartach wodnych (m.in. międzynarodowego konkursu w skokach na nartach wodnych Netta Cup) oraz prestiżowych zawodów motorowodnych Grand Prix of Poland UIM F2 World Championship, które odbyły się w Augustowie w 2022 r. Wolontariuszka podczas World Games we Wrocławiu w 2017 roku. Sędzia motorowodny.

15:00 - 15:15

Dodatkowe pytania po drugim bloku tematycznym

15:15

Zakończenie konferencji