Praca w Parlamencie Europejskim – skuteczność przede wszystkim

Projekty pilotażowe

W ciągu dwóch lat zostałem autorem 10 projektów pilotażowych, na które pozyskałem ponad 110 milionów złotych. Mam nadzieję, że mieszkańcy naszego regionu są również beneficjentami tych funduszy.

  • Kina w lokalnych społecznościach: przetestowanie nowych możliwości kin, z uwzględnieniem potrzeb lokalnej publiczności, poprzez poprawienie infrastruktury kinowej, zwiększenie publiczności czy stworzenie innowacyjnych miejsc kulturalnych.
  • Music Moves Europe: rozwiązanie głównych problemów europejskiego sektora muzycznego w kontekście cyfryzacji, zmian modeli biznesowych oraz konsumpcji muzyki.
  • Wymiana i mobilność w sporcie: umożliwienie personelowi sportowemu podniesienia swoich kwalifikacji i zdobycia nowych umiejętności poprzez naukę w obcym kraju (w UE i poza nią).
  • Sport jako narzędzie integracji społecznej: określenia najlepszych praktyk w Europie i modelowania programów w państwach trzecich, koncentrujących się na integracji uchodźców poprzez piłkę nożną oraz utworzenie platformy wymiany najlepszych praktyk
  • Monitorowanie i coaching młodzieży zagrożonej radykalizacją: wykorzystanie sportów masowych w zapobieganiu i zwalczaniu radykalizacji młodzieży
  • Amatorskie programy sportowe i innowacja infrastruktury: fundusze na realizację innowacyjnych programów i wdrożenie nowej małej infrastruktury sportowej.
  • Walka z pornografią dziecięca w Internecie: szybkie usuwanie materiałów z pornografią dziecięcą w Internecie poprzez zwiększenie współpracy, szkolenia, rozwój technologiczny i wymianę informacji między przemysłem, organizacjami pozarządowymi i władzami państw członkowskich.
  • Writing European: wsparcie szybkiego ożywienia sektora audiowizualnego poprzez wspieranie procesu twórczego, a w szczególności pisania i tworzenia europejskich seriali telewizyjnych
  • Sport dla ludzi i planety: nowe podejście do zrównoważonego rozwoju poprzez sport w Europie, aby uświadomić obywatelom, w jaki sposób mogą przyczynić się do spójności społecznej i ochrony środowiska.
  • Wsparcie dla sektora gier komputerowych: rosnąca potęga gospodarczą i kulturalna, które ma ogromny wpływ na młode pokolenie, wparcie dla tworzenia gier wideo o ich stosowania.
Galeria