Pamiętajmy o naszej historii

Aleja Olimpijczyków i Mistrzów Sportu w Szelmencie wzbogaciła się o kolejne tablice, poświęcone wybitnym sportowcom. Północno-wschodnia Polska pamięta o wszystkich zasłużonych