Spotkania z liderami Miast, Gmin i Powiatów

Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Sokółce z Burmistrz Ewą Kulikowską