Spotkania z liderami Miast, Gmin i Powiatów

Spotkanie z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem Brzezinem