Platforma Pomocy – zawsze tam, gdzie potrzebna jest pomoc

Tomasz Frankowski z Platformą Pomocy w Prawosławnym Dom Opieki Społecznej „Arka” w Kożynie.