Konferencja "Fundusze Unijne dla sportu"

Konferencja Olsztyn 14.10.2022

Fundusze Unijne dla Sportu”

Prowadzący:

Tomasz Frankowski – Poseł do Parlamentu Europejskiego

Od 08:30 do 09.45 Rejestracja uczestników konferencji

10.00 Rozpoczęcie konferencji – przywitanie gości i przedstawienie specjalistów, którzy poprowadzą panele tematyczne.

10.30 Rozwój sportu w UE

Podczas wystąpienia przedstawiony zostanie zarys Unijnej polityki w obszarze sportu. Przedstawione zostaną priorytety oraz główne inicjatywy. Szczególna uwaga zostanie poświęcona programowi Erasmus+ Sport, który od kilku lat wspiera międzynarodowe projekty w obszarze sportu. Uczestnicy dowiedzą się jakie cele programu, jakich projektów poszukuje Komisja Europejska i jak przygotować się do złożenia aplikacji.

Panel prowadzi przedstawiciel Komisji Europejskiej – Agata Dziarnowska

Agata Dziarnowska to Urzędnik Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury w Komisji Europejskiej

Od 8 lat pracuje w Komisji Europejskiej, gdzie zajmuje się rozwojem polityk w obszarze sportu i kultury. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Następnie kontynuowała edukację w zakresie Integracji Europejskiej w Kolegium Europejskim. W latach 2009 -2014 pracowała w Ministerstwie Sportu i Turystyki jako ekspert od spraw europejskich. W 2011 roku odpowiedzialna była za przygotowanie Polskiej Prezydencji w UE w obszarze sport. Obecnie, w Komisji Europejskiej, doradza Zastępcy Dyrektora Generalnego odpowiedzialnego za kulturę i sport. Agata przez wiele lat trenowała piłkę ręczną.

11.30 Rola sporu i finansowanie projektów sportowych z Programu Erasmus + Sport

Jak z sukcesem wnioskować o granty Erasmus+ sport? Współpraca międzynarodowa w programie Erasmus+. Jak wpisać się w priorytety i cele programu Erasmus+ sport i jak zrobili to inni – inspiracje dla nowych projektów Erasmus+ sport.

Ważne dokumenty, źródła informacji/wiedzy oraz finansowanie – rodzaje projektów i grantów. Praktyczne porady i wskazówki dla beneficjentów

Panel prowadzi przedstawiciel Narodowej Agencji Programu Erasmus+ I Europejskiego Korpusu Solidarności z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Tadeusz Wojciechowski

Absolwent wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW oraz podyplomowych studiów Ewaluacji Projektów Finansowanych przez Unię Europejską. Od wielu lat związany z edukacją, trener i autor materiałów szkoleniowych. Ekspert m.in. w programach: PHARE, Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od 1996 w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji programów Unii Europejskiej: obecnie programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Członek Zarządu FRSE, zastępca dyrektora programu Socrates odpowiedzialny za program Comenius w latach 2000 – 20006.

W latach 1998 – 2006 koordynator programu Comenius i zastępca dyrektora Narodowej Agencji Socrates odpowiedzialny za nowe akcje COMENIUS w programie Socrates i Lifelong Learning.

Obecnie koordynator Zespołu ds. Sportu. Od 2014 roku współpracuje z Ministerstwem Sportu i Turystyki w zakresie promocji Erasmus+ sport, organizując coroczne konferencje Erasmus+ sport, Europejski Tydzień Sportu oraz wspólne konsultacje dla przyszłych beneficjentów programu Erasmus+ sport.

W latach 2017 – 2020 członek Rady ds. kompetencji sektora sportowego w projekcie ESSA-Sport realizowanym przez Instytut Sportu. Celem było utworzenie Europejskiego Sojuszu Umiejętności Sektorowych obejmującego pełny zakres sektora sportu i aktywności fizycznej w całej Unii Europejskiej. Projekt był bezpośrednią odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby i wyzwania sektora sportu i aktywności fizycznej.

12.30 Unijne projekty pilotażowe

Podczas panelu zostaną przedstawione możliwości finansowania projektów sportowych w ramach projektów pilotażowych i działań przygotowawczych. Są to inicjatywy podejmowane corocznie przez Parlament Europejski, mające na celu sprawdzenie wykonalności nowych przedsięwzięć i przygotowanie przyszłych działań UE. Czas trwania projektu pilotażowego jest ograniczony do dwóch kolejnych lat, a działania przygotowawcze mogą być finansowane przez trzy kolejne lata.

Panel poprowadzi asystentka Posła do Parlamenu Europejskiego Tomasza Frankowskiego – Katarzyna Biniaszczyk

Katarzyna Biniaszczyk pracuje od 14 lat w Parlamencie Europejskim jako asystent i doradca parlamentarny, obecnie w biurze europosła Tomasza Frankowskiego w Brukseli. Śledzi głównie prace Komisji Edukacji i Kultury, która również zajmuje się sportem. Od 2015 roku pełni również rolę koordynatora Grupy Sportu w Parlamencie Europejskim. Ukończyła stosunki międzynarodowe i nauki polityczne na Uniwersytecie w Łodzi, europeistykę na Sorbonie w Paryżu, a w ubiegłym roku uzyskała dyplom w zarządzaniu sportem (MESGO-European Master in Global Sport Governance). Jej praca dyplomowa dotyczyła prawnej ochrony transmisji wydarzeń sportowych w Unii Europejskiej.

Obecnie prowadzi również wykłady na uniwersytecie w Lille z europejskiego modelu sportu w ramach programu Erasmus Mundus GOALS (Governance and Administration of Leisure and Sports), w którym uczestniczą uniwersytety z Polski, Liwy, Francji, Portugalii oraz Luksemburga.

13.00 Dodatkowe pytania po pierwszym bloku tematycznym

13.30 Przerwa kawowa

14.30 Aplikowanie o fundusze na sport – to nie takie trudne!

Prowadzący:

Tomasz Frankowski – Poseł do Parlamentu Europejskiego

Paweł Papke – Poseł na Sejm RP

Paneliści:

– Rafał Nocoń

Prezentacja projektów sportowych skierowanych do świata sportu. Przykłady programów, z których korzystają kluby i organizacje sportowe. Przedstawienie rozwiązań dotyczących najważniejszych problemów i barier, które przeszkadzają w korzystaniu z funduszy unijnych.

Rafał Nocoń

Przedstawiciel Towarzystwa Sportowego Iron Man oraz członek zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej

– Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej

Podczas panelu głos zabierze przedstawiciel klubu piłkarskiego, który skorzystał z funduszy – opowie jak to wyglądało z jego perspektywy

– Przedstawiciel Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego

Przedstawione zostaną możliwości pozyskania funduszy na sport z Urzędu Marszałkowskiego woj. Warmińsko-mazurskiego

– Sylwia Kurt

Podczas panelu przedstawione zostaną możliwości aplikowania i pozyskania środków na sport w województwie Warmińsko-Mazurskiego z Programów „Klub” i „Małe granty na infrastrukturę Sportową”. Zaprezentowane zostaną priorytety oraz główne inicjatywy w tym zakresie. Uczestnicy dowiedzą się jakie są cele programów, jak je przygotować i jak być skutecznym w pozyskaniu z nich funduszy.

Sylwia Kurt

Z zawodu dziennikarz. Przez lata związana z Inkubatorem Przedsiębiorczości, w którym odpowiadała za nowoczesne narzędzia komunikacji internetowej i marketing. W tym samym czasie specjalista ds. tworzenia marketingu internetowego w sektorze video dla firm z kraju w Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Ostatnie lata poświęciła rozwojowi w zakresie social mediów. Uzyskała dyplom Executive Master of Business Administration MBA. Współpracuje z firmami w zakresie tworzenia wniosków o dofinansowanie ze środków UE. Od 6 lat jest Dyrektorem biura Poselskiego Posła na Sejm RP Pawła Papke.

16.00 Dodatkowe pytania po drugim bloku tematycznym

16.30 Zakończenie konferencji