Praca w Parlamencie Europejskim – skuteczność przede wszystkim

Aplikujcie i korzystajcie z funduszy unijnych z programu 𝐄𝐫𝐚𝐬𝐦𝐮𝐬+ 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭!

Aplikujcie i korzystajcie z funduszy unijnych z programu 𝐄𝐫𝐚𝐬𝐦𝐮𝐬+ 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭!  

Jest sporo propozycji, w tym fundusze na 𝐄𝐝𝐮𝐤𝐚𝐜𝐣𝐞̨ 𝐰 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐜𝐢𝐞 𝐢 𝐩𝐨𝐩𝐫𝐳𝐞𝐳 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭 

To wielka szansa dla polskich klubów sportowych, fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji, aby doinwestować swoje kluby i zawodników. 

Program Erasmus+ Sport jest częścią Akcji 2, ma jednak charakter centralny, co oznacza, że wnioski o granty składamy bezpośrednio do Agencji Wykonawczej w Brukseli (EACEA). 

𝐊𝐓𝐎 𝐌𝐎𝐙̇𝐄 ? 

Każdy podmiot 𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘𝙯𝙣𝙮 𝙡𝙪𝙗 𝙥𝙧𝙮𝙬𝙖𝙩𝙣𝙮 działający w dziedzinie sportu z jednego z krajów programu, w tym narodowe komitety olimpijskie, związki sportowe, kluby, stowarzyszenia, fundacje i inne. 

𝐏𝐫𝐢𝐨𝐫𝐲𝐭𝐞𝐭𝐲 

Projekty muszą, w zależności od kategorii, odpowiadać na horyzontalne priorytety programu Erasmus+ lub cztery priorytety dziedziny Sportu: 

Zachęcanie do uprawiania sportu i aktywności fizycznej: działania związane z Europejskim Tygodniem Sportu, promocją tradycyjnych sportów i gier oraz integracją międzypokoleniową w sporcie. 

Promowanie uczciwości i wartości w sporcie: zwalczanie dopingu, korupcji, ustawiania rozgrywek, a także poprawa zarządzania w sporcie. 

Promowanie edukacji w sporcie i poprzez sport: wspieranie karier dwutorowych sportowców, rozwój umiejętności, coachingu, podnoszenie kwalifikacji personelu, wykorzystanie narzędzi mobilnych. 

Zwalczanie przemocy, rasizmu, dyskryminacji, nietolerancji i radykalizacji w sporcie i promowanie równości w sporcie. 

We wszystkich typach projektów w dziedzinie Sportu, zasady finansowania opierają się na różnych kategoriach kwot ryczałtowych. 

Kategorię i działanie wybiera wnioskodawca, w zależności od zakresu planowanych działań i/lub liczby partnerów.  

𝐊𝐰𝐨𝐭𝐲 𝐝𝐨𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐬𝐨𝐰𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐰𝐚𝐡𝐚𝐣𝐚̨ 𝐬𝐢𝐞̨ 𝐰 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐝𝐳𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐨𝐝 𝟑𝟎 𝐝𝐨 𝟒𝟓𝟎 𝐭𝐲𝐬. 𝐞𝐮𝐫𝐨, 𝐚 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐦𝐚𝐥𝐧𝐚 𝐥𝐢𝐜𝐳𝐛𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐧𝐞𝐫𝐨́𝐰𝐨𝐝 𝟐 𝐝𝐨 𝟏𝟎. 

Więcej szczegółów na: www.frse.org.pl