Praca w Parlamencie Europejskim – skuteczność przede wszystkim

Europejski Akt o Wolności Mediów, nad którym pracowałem został przyjęty!

Bez wolnych mediów nie ma demokracji! Dlatego cieszę się, że zdecydowaną większością głosów został przyjęty Europejski Akt o Wolności Mediów, nad którym pracowałem.  

W przeciągu ostatnich lat, media zaczęły tracić na wiarygodności, szczególnie w Polsce za rządów PiS, która zamiast rzetelnej i publicznej telewizji jest tubą propagandową partii rządzącej! 

Parlament Europejski wykonał ogromny krok w zakresie ochrony pluralizmu mediów i dziennikarzy.