Praca w Parlamencie Europejskim – skuteczność przede wszystkim

Europejski Akt o Wolności Mediów, nad którym pracowałem został przyjęty!

W marcu 2024 roku na sesji plenarnej przyjęliśmy Europejski Akt o Wolności Mediów, nad którym pracowałem w Komisji Kultury i Edukacji. Jego celem jest zwiększenie ochrony dziennikarzy i niezależności mediów publicznych.

  • Niezależne media odgrywają wyjątkową rolę w odniesieniu do demokracji, a przyjęty Akt jest niezmiernie ważną częścią wysiłków UE na rzecz promowania demokratycznego uczestnictwa, ochrony dziennikarzy oraz wspierania wolności i pluralizmu mediów.
  • Zapewni przejrzystość w kwestiach struktur właścicielskich i finansowych redakcji, zagwarantuje zabezpieczenia dla mediów przed nieuzasadnionymi działaniami przez wielkie platformy online i nałoży na nie obowiązek proaktywnej walki z mową nienawiści, dezinformacją czy zachęcaniem do terroryzmu. W przededniu wyborów europejskich, przyjmując ten akt potwierdzamy, że wolność mediów jest jedną z podwalin europejskiej demokracji.
  • Bez wolnych mediów nie ma wolnych wyborów i nie ma demokracji. Ten dokument wynika nie tylko z prac w komisji kultury i edukacji oraz komisji wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, on wynika także z raportu komisji ds. Pegasusa. Skala inwigilacji, nielegalnego używania oprogramowania i sprzętów szpiegowskich przeciwko dziennikarzom jest rzeczywiście przerażająca. Śmierć Daphne Caruany Galizii na Malcie czy redaktora Jana Kuciaka na Słowacji to najbardziej dramatyczne wydarzenia. Nie ma zgody na nadużywanie władzy, nie ma zgody na to by dziennikarze nie czuli się pewni tej ochrony, którą musimy im zagwarantować.
  • Przyjęte prawo będzie wymagać od państw członkowskich UE poszanowania faktycznej wolności redakcyjnej dostawców usług medialnych i lepszej ochrony źródeł dziennikarskich. Posłowie Grupy EPL opowiedzieli się ponadto za całkowitym zakazem inwigilacji dziennikarzy prowadzących zgodną z prawem działalność dziennikarską. Stosowanie oprogramowania szpiegowskiego wobec przedstawicieli prasy powinno być ściśle ograniczone do przypadków zapobiegania poważnym przestępstwom, prowadzenia dochodzenia w ich sprawie lub ich ścigania.
  • Akt ustanawia także nowy mechanizm uniemożliwiający największym platformom internetowym, jak Facebook, Instagram lub X, arbitralne ograniczanie lub usuwanie niezależnych treści medialnych. Dostawcy usług medialnych zostaną powiadomieni, że platforma zamierza usunąć lub ograniczyć ich treści i będą mieli 24 godziny na reakcję (krótszy termin w przypadku kryzysu).

Link do rezolucji:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0137_PL.pdf