Praca w Parlamencie Europejskim – skuteczność przede wszystkim

Mój raport o europejskim sektorze książek

To ogromny sukces! Niemal jednogłośnie został przegłosowany mój raport nt. Europejskiego Sektora Książek!  

Raport o europejskim sektorze książek przyjęty – cieszy, tym bardziej, że byłem jego głównym sprawozdawcą. 

Po raz pierwszy od lat Parlament Europejski przygląda się potrzebom tego ważnego sektora. 

Przyjęte zalecenia zapewnią istotne wsparcie europejskiemu sektorowi książki, który jest potrzebny, aby sprostać wielu nowym wyzwaniom i zapewnić naszemu społeczeństwu dalsze korzystanie z różnorodnej literatury europejskiej.  

Naszym celem jest promowanie czytelnictwa i publikowania książek w krajach UE poprzez różne proponowane inicjatywy, takie jak program pierwszej książki dla dzieci, etykieta prezentująca niezależne księgarnie w UE czy wprowadzenie bonów kulturalnych. 

Trzeba pomóc sektorowi odpowiedzieć na liczne wyzwania, przed którymi stoi obecnie, takie jak zrównoważenie środowiskowe, przejrzystość sztucznej inteligencji, interoperacyjność e-booków czy uczciwa konkurencja na rynku. 

W sprawozdaniu wzywa się Komisję i państwa członkowskie do wspierania tłumaczeń książek w językach regionalnych, mniejszościowych i rzadziej używanych oraz ogólnie z języków innych niż angielski. 

Wsparcie dla europejskiej branży księgarskiej jest niezbędne, by zdołała ona sprostać coraz to nowym wyzwaniom oraz by nasze społeczeństwo mogło nadal korzystać z bogatej oferty literatury europejskiej!  

Europejski sektor książek jest jedną z największych branż kultury i przemysłu twórczego w UE i może pochwalić się publikacją około 600 000 tytułów rocznie. Większość czołowych wydawców to wydawcy europejscy. 

Parlament Europejski apeluje do państw członkowskich o wzmocnienie promocji utworów o dużej wartości kulturalnej i społecznej przez zwiększenie budżetu bibliotek, jak również o wspieranie lokalnych księgarni i ochrony zdolności inwestycyjnych wydawców. 

Kolejnym ważnym elementem sprawozdania jest apel o zapewnienie kompatybilności e-książek na wszystkich urządzeniach, aby konsumenci mieli zapewniony dostęp do wszelkich e-książek, ich odczytu, przechowywania i przekazywania w dowolnym formacie.