Praca w Parlamencie Europejskim – skuteczność przede wszystkim

Mój raport o europejskim sektorze książek

Byłem sprawozdawcą raportu dotyczącego przyszłości europejskiego sektora książek, będącego jednym z największych branż kultury i przemysłu twórczego w UE. Był to pierwszy od ponad dekady raport wspierający branżę księgarską i został przyjęty ogromną większością głosów, będąc ważnym sygnałem wsparcia dla tego sektora.

Europejski sektor książek jest jedną z największych branż kultury i przemysłu twórczego w UE i może pochwalić się publikacją około 600 000 tytułów rocznie. Większość czołowych wydawców to wydawcy europejscy. W ostatnich dziesięcioleciach zaszły w nim poważne zmiany, spowodowane głównie rozwojem technologii cyfrowych i dominacją uczestników rynku internetowego.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego:

  • wzywa państwa członkowskie do zapewnienia odpowiedniego wsparcia finansowego dla sektora, przy jednoczesnym finansowaniu badań i innowacji poświęconych dostępności książek i ich ekologicznej produkcji.
  • wzywa do wprowadzenia „bonów kulturalnych”, które mogłyby ułatwić zakup książek.
  • wzywa do wprowadzenia zerowej stawki VAT na książki w państwach członkowskich, niezależnie od ich formatu, aby książki, jako towary pierwszej potrzeby, były bardziej przystępne cenowo i dostępne dla społeczeństwa, europosłowie
  • zwiększenie budżetu programu „Kreatywna Europa” i przeznaczenie znacznej części tych środków na sektor branży księgarskiej, aby zwiększyć dostępność książek dla wszystkich, w szczególności osób należących do grup marginalizowanych
  • jednym z celów sprawozdania jest wezwanie państw członkowskich do podjęcia działań na szczeblu krajowym w celu promowania czytelnictwa od najmłodszych lat.
  • apeluje do państw członkowskich o wzmocnienie promocji utworów o dużej wartości kulturalnej i społecznej przez zwiększenie budżetu bibliotek, jak również o wspieranie lokalnych księgarni i ochrony zdolności inwestycyjnych wydawców.
  • uznaje rolę niezależnych księgarni, które stanowią podstawę społeczności lokalnych i wzywa Komisję Europejską, aby stworzyła oznaczenie dla niezależnych księgarni w UE i w ten sposób zwiększyła widoczność lokalnych księgarni i pomogła w propagowaniu różnorodności książek europejskich.
  • proponuje inicjatywę „ambasadorów i ambasadorek czytelnictwa”, którzy dzieląc się swoimi ulubionymi tytułami, równocześnie zachęcaliby do czytania
  • apeluje o zapewnienie kompatybilności e-książek na wszystkich urządzeniach, aby konsumenci mieli zapewniony dostęp do wszelkich e-książek, ich odczytu, przechowywania i przekazywania w dowolnym formacie, które nie tylko pozytywnie wpłynęłoby na dostępność książek, ale również stanowiłoby ukłon w stronę ekologii.
  • przypomina o wadze sektora książek dla ochrony wolności wypowiedzi i zwalczaniu dezinformacji, gdyż w niektórych państwach członkowskich z niepokojem odnotowuje się rosnące tendencje do cenzury i innych form ograniczania wolności słowa.

Link do raportu:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0257_PL.pdf