Praca w Parlamencie Europejskim – skuteczność przede wszystkim

Moje projekty pilotażowe otrzymały na realizację 22 mln złotych!

Ogromny sukces! Moje dwa projekty otrzymają aż milionów euro, a łączna kwota na projekty pilotażowe wynosi 10 milionów euro.  

To gigantyczne wsparcie dla młodzieżowych sportowców i promocji wolnych mediów! 

Kontynuacja projektu“Sport supports”- doraźne programy wsparcia w sporcie dla młodzieży (2mln euro) 

Celem tego projektu pilotażowego jest stworzenie sportowych programów w kontekście kryzysu humanitarnego, takiego jak wojna w Ukrainie, w celu ułatwienia przezwyciężenia traumy, adaptacji do nowych środowisk i tworzenia więzi z tymczasowymi społecznościami goszczącymi.  Ten projekt pilotażowy koncentruje się na zachęcaniu dzieci i młodzieży do integracji ze społecznością krajów przyjmujących poprzez uczestnictwo w sesjach sportowych. 

Kontynuacja projektu “Unia Europejska – centrum wolności mediów” (2,94mln euro) 

Projekt ma na celu promowanie pluralizmu mediów w krajach dotkniętych kryzysem, również w czasie, gdy dziennikarze i media pracują na emigracji. Szerszym celem jest pomoc tym krajom w ich demokratycznych aspiracjach, w których niezależne media odgrywają kluczową rolę. Celem jest stworzenie odpowiednich ośrodków wsparcia dla niezależnych mediów i dziennikarzy z Ukrainy, Rosji i Białorusi, którzy przenieśli się i pracują z państw członkowskich, tak by mogli kontynuować swoją pracę.