Praca w Parlamencie Europejskim – skuteczność przede wszystkim

Rok 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży

Jestem dumny, ze udało nam się ustanowić rok 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży, aby zwrócić uwagę na rolę, jaką odgrywa europejska młodzież w budowaniu lepszej przyszłości – bardziej ekologicznej, sprzyjającej włączeniu społecznemu i cyfrowej! ✌️💪💙🇪🇺 

Zachęcam do obejrzenia całej debaty ⬇️ 

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html