Praca w Parlamencie Europejskim – skuteczność przede wszystkim

Akt o Rynkach Cyfrowych- regulacja porządkująca działanie platform internetowych (październik 2021)

Pracowałem nad opinią do Aktu o Rynkach Cyfrowych (Digital Markets Act- DMA), która jest odpowiedzią na dominującą pozycję kilku platform internetowych, które pełnią rolę tzw. strażników dostępu (gatekeepers) na rynkach cyfrowych. Platformy te muszą działać w Internecie uczciwie i to właśnie regulacja DMA ma wyrównać szanse na europejskim rynku cyfrowym oraz wzmocnić konkurencyjność i pewność prawną. Jakie korzyści przyniesie DMA?

-Użytkownicy biznesowi, którzy są zależni od strażników dostępu, jeśli chodzi o świadczenie swoich usług na jednolitym rynku, będą mieli uczciwsze otoczenie biznesowe.

-Innowatorzy i start-upy technologiczne będą mieli nowe możliwości konkurowania i innowacji w środowisku platform internetowych i nie będą musieli przestrzegać niesprawiedliwych warunków ograniczających ich rozwój.

-Konsumenci będą mieli większy wybór lepszych usług, więcej możliwości zmiany dostawcy, jeśli się na to zdecydują, bezpośredni dostęp do usług i sprawiedliwsze ceny.

-Strażnicy dostępu zachowają wszelkie możliwości wprowadzania innowacji i oferowania nowych usług. Jednak nie będą już odnosić nienależnych korzyści, gdyż nie będą mogli stosować nieuczciwych praktyk wobec użytkowników biznesowych i klientów, którzy są od nich zależni. Link do opinii:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CULT-AD-693640_PL.pdf

Koniec dominacji technologicznych gigantów na rynku europejskim!

Byłem kontrsprawozdawcą w Komisji Kultury i Edukacji do Aktu o Usługach Cyfrowych (Digital Services Act), gdzie pracowałem nad trzema opiniami, dotyczącymi regulacji rynku cyfrowego, w tym gigantów internetowych.

-Akt o usługach cyfrowych reguluje działanie pośredników internetowych i platform internetowych, takich jak platformy handlowe, sieci społecznościowe, platformy udostępniania treści, sklepy z aplikacjami oraz portale z ofertami podróży i zakwaterowania.

-ma na celu przede wszystkim zwalczanie dezinformacji oraz nielegalnych i szkodliwych działań w Internecie.

-zapewnia on użytkownikom bezpieczeństwo, chroni ich podstawowe prawa oraz tworzy sprawiedliwe i otwarte środowisko platform internetowych.

– wprowadza jasne i proporcjonalne przepisy, mające na celu ochronę konsumentów i ich praw podstawowych.

-sprzyja innowacjom, konkurencyjności i wzrostowi gospodarczemu oraz ułatwia mniejszym platformom, MŚP i przedsiębiorstwom typu start-up działalność na większą skalę.

-przepisy te ustanawiają nową równowagę pod względem roli poszczególnych uczestników interakcji online: użytkowników, platform i organów publicznych.

-podstawą zmian są wartości europejskie, zgodnie z którymi dobro obywateli stoi na pierwszym miejscu.

Link do opinii:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CULT-AD-648593_PL.pdf

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CULT-AD-648588_PL.pdf

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CULT-AD-648287_PL.pdf