Praca w Parlamencie Europejskim – skuteczność przede wszystkim

Budżet UE: dodatkowe miliony na projekty pilotażowe w 2024 roku

Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie budżetu na rok 2024. Dzięki staraniom europosłów delegacji PO – PSL, udało się w nim zabezpieczyć środki na nowe inicjatywy pilotażowe i działania przygotowawcze, które w kolejnych latach będą realizowane przy współpracy z Komisją Europejską. To istotny krok w kierunku rozwiązywania problemów, które dotychczas nie otrzymywały wsparcia ze środków Unii Europejskiej. Ponadto, zabezpieczone zostały też środki na kontynuację inicjatyw, które już wykazały swą skuteczność. Stanowisko PE zakłada przeznaczenie blisko 10 milionów euro na inicjatywy polskich europosłów, spośród ogólnego budżetu wynoszącego 107 milionów euro na wszystkie projekty. Poniżej lista moich projektów na 2024:

Kontynuacja projektu “Sport supports”- doraźne programy wsparcia w sporcie dla młodzieży (2mln euro)

Celem tego projektu pilotażowego jest stworzenie sportowych programów w kontekście kryzysu humanitarnego, takiego jak wojna w Ukrainie, w celu ułatwienia przezwyciężenia traumy, adaptacji do nowych środowisk i tworzenia więzi z tymczasowymi społecznościami goszczącymi. Ten projekt pilotażowy koncentruje się na zachęcaniu dzieci i młodzieży do integracji ze społecznością krajów przyjmujących poprzez uczestnictwo w sesjach sportowych.

Kontynuacja projektu “Unia Europejska – centrum wolności mediów” (2,94mln euro)

Projekt ma na celu promowanie pluralizmu mediów w krajach dotkniętych kryzysem, również w czasie, gdy dziennikarze i media pracują na emigracji. Szerszym celem jest pomoc tym krajom w ich demokratycznych aspiracjach, w których niezależne media odgrywają kluczową rolę. Celem jest stworzenie odpowiednich ośrodków wsparcia dla niezależnych mediów i dziennikarzy z Ukrainy, Rosji i Białorusi, którzy przenieśli się i pracują z państw członkowskich, tak by mogli kontynuować swoją pracę.