Praca w Parlamencie Europejskim – skuteczność przede wszystkim

Konferencja jak zapewnić edukację dzieciom i młodzieży z Ukrainy

Zapewnienie dostępu do edukacji jest jednym z kluczowych elementów pomocy a jednocześnie dużym wyzwaniem dla systemów oświaty w państwach Unii Europejskiej. Dlatego priorytetem Grupy EPL jest znalezienie rozwiązań, które pomogą w osiągnięciu najlepszej jakości edukacji dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. O tym jak to zapewnić dyskutowali europosłowie i posłowie do parlamentów narodowych z rodziny EPL.

Ponad połowa z 5 mln osób, które uciekły z Ukrainy to dzieci w wieku szkolnym i studenci. Wielu z nich na różnych etapach edukacji powinna w tym roku podchodzić do egzaminów, by móc kontynuować naukę na wyższym szczeblu. Niestety już wiemy, że będzie to bardzo trudne, jeśli w ogóle możliwe. A przecież dostęp do edukacji to jedno z podstawowych praw dziecka. Szkoła to nie tylko nauka, to także środowisko wsparcia i opieki nad dzieckiem. To też przyjaźnie i dbanie o społeczny rozwój dziecka. Dlatego tak ważne jest dzielenie się pomysłami i rozwiązaniami, które zostały wdrożone lub są w planach, aby umożliwić dostęp do edukacji uczniom i studentom z Ukrainy w krajach Unii Europejskiej”, podkreśliła Ewa Kopacz, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego i koordynator ds. praw dzieci w PE.

Musimy zrobić wszystko, co tylko jest możliwe, aby ukraińskie dzieci i młodzież kontynuowały swoją naukę, aby mieli szansę na przyszłość bez względu na to, gdzie się znajdują. Przydatne będą z pewnością istniejące już narzędzia cyfrowe i platformy, opracowane podczas pandemii. Musimy pamiętać, że dzieci uciekające z Ukrainy są bezbronne. Dlatego kluczowe jest zapewnienie nauczycielom oraz instruktorom odpowiedniego przygotowania do pracy z dziećmi-uchodźcami oraz dziećmi po traumie”, powiedział Tomasz Frankowski, koordynator Grupy EPL w Komisji Kultury, Edukacji i Sportu.

W spotkaniu wzięła udział komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży Mariya Gabriel, która przedstawiła propozycje i środki na poziomie UE na rzecz wsparcia ukraińskich dzieci i młodzieży.