Praca w Parlamencie Europejskim – skuteczność przede wszystkim

Moje działania na rzecz poprawy sytuacji na Białorusi

Jako członek delegacji ds. Białorusi oraz Zgromadzenia Euronest pracowałem nad licznymi rezolucjami, listami i pytaniami do KE oraz zabierałem głos w debatach podczas sesji plenarnej na temat sytuacji na Białorusi. Nie odpuszczamy w naciskach na Komisję i państwa członkowskie UE wobec wielu wyzwań na Białorusi i nie zapominamy o terrorze z jakim reżim Łukaszenki traktuje nie tylko migrantów na granicy z Polską, ale także własnych obywateli. W ciągu ostatnich lat udało nam się przyznać pakiet pomocowy dla Białorusi, wprowadzić kilkukrotnie sankcje dla reżimu Łukaszenki oraz zorganizować kilkadziesiąt spotkań z przedstawicielami białoruskiej opozycji. Objąłem również opieką dwóch więźniów politycznych: Andreia Novikau oraz Maryję Kalenik, którzy dzięki naszym działaniom zostali uwolnieni.

Ze względu na bliskość z moim regionem, zasiadam również w delegacji ds. stosunków z Białorusią oraz w Zgromadzeniu Parlamentarnym Euronest, gdzie jestem przewodniczącym grupy roboczej ds. Białorusi, odpowiedzialniej za kontakty z opozycją. Zorganizowałem kilka spotkań z udziałem kilkunastu przedstawicieli opozycji białoruskiej. Członkowie Zgromadzenia Narodowego Białorusi są nadal wykluczeni z obrad, ponieważ parlament ten nie spełnia kryteriów członkostwa określonych w art. 3 Aktu założycielskiego Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest. W tym kontekście rola Grupy Roboczej ds. Białorusi pozostaje niezwykle ważna. Sfałszowane wybory prezydenckie w 2020 r. i wynikające z nich protesty społeczne dały zupełnie nowy impuls białoruskim siłom demokratycznym, zarówno wewnątrz kraju, jak i poza nim. W ostatniej sesji w marcu 2024 roku wzięła udział Swiatłana Cichanouska.

Linki do rezolucji, których byłem autorem:

w sprawie dalszych represji wobec obywateli białoruskich, zwłaszcza sytuacji

Andrzeja Poczobuta i Alesia Bialackiego (marzec 2023)

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2023-0164_PL.pdf

w sprawie dalszego represjonowania opozycji demokratycznej i społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi (listopad 2022)

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2022-0508_PL.pdf

w sprawie ścigania opozycji i aresztowania przywódców związków

zawodowych na Białorusi (maj 2022)

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2022-0270_PL.pdf

w sprawie sytuacji na Białorusi po roku protestów i brutalnych represji (październik 2021)

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2021-0482_PL.pdf

w sprawie systematycznych represji na Białorusi i ich konsekwencji dla bezpieczeństwa europejskiego po uprowadzeniu osób z unijnego samolotu cywilnego przechwyconego przez władze białoruskie (czerwiec 2021)

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2021-0328_PL.pdf

w sprawie sytuacji na Białorusi (wrzesień 2020)

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2020-0271_PL.pdf

Pytanie pisemne do Komisji Europejskiej w sprawach białoruskich:

Wsparcie dla studentów z Białorusi, które pozwoli im studiować na uczelniach w UE (luty 2021) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-000946_PL.html

Metoda opracowania unijnych sankcji wobec przedstawicieli aparatu represji na Białorusi (sierpień 2020)

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-004690_PL.html

Metoda dystrybucji pomocy finansowej UE dla Białorusi na walkę ze skutkami pandemii COVID-19 (sierpień 2020)

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-004691_PL.html