Praca w Parlamencie Europejskim – skuteczność przede wszystkim

Program Erasmus+ na lata 2021-2027 z podwojonym budżetem dla ponad 12 mln uczestników oraz rekordową kwotą na spot amatorski

W tej kadencji pracowałem też nad nowym kształtem programu Erasmus+ na lata 2021-2027, który od ponad 30 lat umożliwia wymiany akademickie, szkolenia czy kształcenie. Budżet programu na lata 2021-2027 został podwojony i wynosi prawie 26 mld euro.

  • Nowa edycja programu zapewnia bardziej integracyjny charakter, a dzięki moim staraniom obejmuje także działania związane ze sportem amatorskim (1,9 procent całego budżetu czyli około 475 mln euro czyli prawie 2 mld złotych).

Liczba uczestników Programu Erasmus+ potroi się, zwiększając ją do 12 mln osób. To oznacza również więcej studentów z Polski, którzy bardzo chętnie wyjeżdżają za granicę by zdobywać nowe doświadczenia i szlifować język. Erasmus to jeden z najpopularniejszych i najskuteczniejszych programów UE. 

  • w tej kadencji składałem również poprawki do sprawozdania na temat wdrożenia tego programu, tak by ulepszyć i uprościć aplikowanie i korzystanie z niego dla beneficjentów.
  • celem programu jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji.
  • wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy.

-ma też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie.

Linki do raportów:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0159_EN.pdf

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0413_EN.pdf