Praca w Parlamencie Europejskim – skuteczność przede wszystkim

Rezolucja o pomocy dla sektorów kultury i kreatywnych

Byłem również negocjatorem z ramienia Grupy EPL rezolucji dotyczącej pomocy dla sektora kultury i kreatywnego, które ucierpiały w wyniku pandemii. W rezolucji wzywamy do przekazania na ich odbudowę 12 mld euro. Wsparcie dla prawie 8 milionów artystów i pracowników, którzy z dnia na dzień stracili dochody i zabezpieczenia społeczne to nasz obowiązek.

Link do rezolucji, której byłem autorem: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2020-0246_PL.html