Praca w Parlamencie Europejskim – skuteczność przede wszystkim

Sportowe fair play również w Internecie-moja opinia przyjęta!

Pracowałem nad opinią proponującą rozwiązania mające na celu walkę z piractwem wydarzeń sportowych. Dzięki tej propozycji nielegalne transmisje sportowe będą usuwane lub blokowane w ciągu maksymalnie 30 minut od zgłoszenia. Piractwo jest problemem dotyczącym wszystkich dyscyplin sportowych od piłki nożnej po boks. Dochody z wydarzeń sportowych to nie tylko inwestycje w obiekty i wsparcie rozwoju młodych talentów sportowych, ale także bezpieczeństwa na stadionach, w halach. Dlatego piractwo internetowe to zagrożenie dla całego sektora sportowego i musimy z tym zjawiskiem jak najskuteczniej walczyć.

Link do opinii legislacyjnej:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CULT-AD-658792_PL.pdf