Praca w Parlamencie Europejskim – skuteczność przede wszystkim

Tomasz Frankowski koordynatorem Grupy EPL w zakresie edukacji, kultury i sportu

Poseł Tomasz Frankowski został dziś jednomyślnie wybrany na stanowisko koordynatora Grupy EPL w Komisji Kultury, Edukacji i Sportu (CULT).

Cieszę się z zaufania, którym obdarzyli mnie koledzy. Dowodzi ono, że niezależnie od długości stażu pracy w Parlamencie Europejskim, liczy się solidność, solidarność i zaangażowanie. Wcześniej pełniłem funkcję wicekoordynatora i jest to dla mnie duży awans. Będę nadal, z pełnym oddaniem pracował na rzecz interesów Europejczyków, w tym Polaków, i reprezentował Grupę EPL, która ten interes najskuteczniej broni” – powiedział Tomasz Frankowski.

Koordynator jest rzecznikiem frakcji politycznej w swojej komisji. Obowiązki koordynatorów i wicekoordynatorów w komisjach polegają na:

  • przygotowaniu i koordynowaniu stanowiska posłów Grupy EPL w komisji;
  • rozdzielaniu zadań wśród posłów grupy, w tym wyznaczanie sprawozdawców;
  • reprezentowaniu Grupy EPL na posiedzeniach koordynatorów komisji, podczas których podejmuje się decyzje o rozdziale sprawozdań, o porządku dziennym komisji oraz omawia problemy polityczne przed pełną dyskusją na posiedzeniu komisji;
  • dbaniu o dyscyplinę w głosowaniu;
  • współpracy z koordynatorami z innych grup politycznych w celu omówienia głosowań