Polska

Komisja ds. walki z rakiem w Parlamencie Europejskim

 

Choroby nowotworowe są drugą po chorobach serca przyczyną zgonów i zachorowalności w Europie. Każdego roku na raka umiera 2 miliony osób, a u kolejnych 4 milionów stwierdza się chorobę. W Polsce rocznie traci życie 100 tyś osób, to tak jakby w jednym roku z powierzchni ziemi zniknęły łącznie: Ostróda, Augustów, Giżycko i Siemiatycze

Dlatego Grupa Europejskiej Partii Ludowej, do której w Parlamencie Europejskim należy polska delegacja PO-PSL, zagwarantowała ponad 23 mld złotych na program „UE dla Zdrowia” i powołała specjalna Komisję do walki z rakiem – pod przewodnictwem Bartosza Arłukowicza.

Gdyby aktualna wiedza na temat czynników ryzyka była lepiej przetłumaczona na strategie zapobiegawcze, szacunkowo, zachorowalność na choroby nowotworowe można by zredukować o 40%.

Wykrycie choroby nowotworowej jest zawsze olbrzymim obciążeniem psychicznym, nie tylko dla pacjenta, ale także dla jego bliskich. Panuje przekonanie, że każdy, kto zachorował na chorobę nowotworową musi umrzeć. Jednak bardziej prawdziwe jest to, że wczesne wykrycie nowotworu u pacjenta często prowadzi do całkowitego wyleczenia, a nawet jak nowotwór zostanie wykryty w stanie zaawansowanym, można z nim długo żyć, pod warunkiem odpowiedniego leczenia – punktuje Tomasz Frankowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Chociaż polityka zdrowotna pozostaje przede wszystkim w rękach państw członkowskich, wspólne europejskie działania mogą odnieść niesamowity skutek. Aby osiągnąć rozwój nowoczesnych technologii i osiągnąć przełom w leczeniu raka, konieczne jest połączenie wszystkich europejskich zdolności badawczych i zasobów finansowych. Tylko to sprawi, że wiedza  przełoży się na działanie.

Badania nad rakiem i leczenie tej choroby będą na pewno skuteczniejsze wówczas, gdy najlepsi specjaliści z Europy w tej dziedzinie będą ze sobą współpracować, a pacjenci będą mieć możliwość korzystania z efektów ich pracy niezależnie od miejsca zamieszkania. Musimy zbudować europejski system prewencji, profilaktyki i edukacji. Tylko działając wspólnie, możemy pokonać raka w Europie – tłumaczy europoseł Tomasz Frankowski

Chcemy, aby Europa została liderem w leczeniu chorób nowotworowych, nasze szpitale dysponowały najbardziej zaawansowaną infrastrukturą medyczną, a laboratoria dysponowały sprzętem i technologią pozwalającą na kolejne sukcesy w badaniach nad chorobami nowotworowymi.

Niech utworzenie specjalnej Komisji ds. walki z rakiem przyczyni się do szybkiego opracowania wytycznych w obszarze dostępności do metod wczesnej diagnostyki, profilaktyki, oraz dostępności do opieki paliatywnej i terminalnej leczenia.

Największa i najstarsza frakcja polityczna w Parlamencie Europejskim – Grupa Europejskiej Partii Ludowej, stawia na dobro i ochronę obywateli, a jednym z najważniejszych jej priorytetów jest właśnie walka z rakiem.