Polska

Wsparcie akcji i wydarzeń społecznych

Tomasz Frankowski w ramach swojej poselskiej działalności, aktywnie wspiera wszelkiego rodzaju akcje i wydarzenia społeczne.